Ceramika reklamowa Poznań Wielkopolska

CERTYFIKOWANIE PRODUKTÓW

Wszystkie oferowane przez nas produkty spełniają surowe normy zawarte w rozporządzeniu (WE) nr 1935/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 października 2004 r. w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, dyrektywach Komisji 2005/31/WE z dnia 29 kwietnia 2005 r. oraz Rady 84/500/EWG w odniesieniu do deklaracji zgodności i kryteriów skuteczności metody analizy w przypadku wyrobów ceramicznych przeznaczonych do kontaktu ze środkami spożywczymi.

Ze względu na specyfikę procesu produkcyjnego ceramiki reklamowej oraz norm wyznaczonych w powyższych aktach prawnych badaniom certyfikacyjnym poddaje się wyłącznie produkty nadrukiem. Posiadamy stosowne atesty bezpieczeństwa użytkowania dla naszych produktów i technologii zdobień. Na Państwa indywidualne zapytanie poddamy badaniom dowolny produkt z Państwa nadrukiem w niezależnym laboratorium.

Takie badanie i uzyskanie stosownych certyfikatów jest odpłatne.

W przypadku zainteresowania i potrzeby wykonania badań, prosimy o kontakt z opiekunem handlowym.

Możliwe jest wykonanie badań w zakresie migracji metali ciężkich, odporności na szok termiczny, siły uchwytu, użytkowania produktu w kuchence mikrofalowej, odporności na uderzenia. Wymienione badania dotyczą bezpieczeństwa produktu i potwierdzają możliwość kontaktu z żywnością.

Certyfikowanie dotyczy również kwestii odporności zdobień na zmywanie w zmywarkach. W takim badaniu potwierdzamy dodatkowo gwarancję, jakiej udzielamy w tym zakresie, dla poszczególnych technik zdobienia.

Szczegółowe Informacje na temat odporności na proces zmywania, poszczególnych technik nadruku, czy barwienia artykułów, znajdziecie Państwo m.in w dokumencie "Warunki Współpracy dla Agencji Reklamowych" oraz na stronie www, w zakładce "Baza wiedzy".

Koszt wykonania stosownych badań i potwierdzenia ich wyniku certyfikatem, w zależności od zakresu analizy, każdorazowo potwierdzi opiekun handlowy.